ขนาดอักษร
" ค่านิยม : สามัคคี โปร่งใส ใจบริการ งานสำเร็จ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 นายวิมล ยาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 มอบหมายให้ นายทรงเดช ยศจำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,นางสาวดวงใจ ปรึกไธสง นักจัดการงานทั่วไปและ นางสาวทรงสุดา ภูพาดนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและจัดทำคำขอ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ขายทอดตลาดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 14 มิ.ย. 2565

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 03 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 ต.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000957 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560