ขนาดอักษร
" ค่านิยม : สามัคคี โปร่งใส ใจบริการ งานสำเร็จ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 โดยนายวิมล ยาทองไชย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานสำหรับ อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดฉุกเฉิน จำนวน 4 รายการ ได้แก


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 ต.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ต.ค. 2564

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 06 ต.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004653 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560