ขนาดอักษร
" ค่านิยม : สามัคคี โปร่งใส ใจบริการ งานสำเร็จ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวิมล ยาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการพั


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ รวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 26 ม.ค. 2566

ขายทอดตลาดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 14 มิ.ย. 2565

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 03 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003905 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560