ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย


ดูทั้งหมด

ออกตรวจนิเทศงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และตรวจมาตรฐานให้ได้มาตรฐานตาม พรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พศ 2559 โดยบูรณาการกับ สสจ ในเขตสุขภาพที่ 8 และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ออกตรวจนิเทศงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และตรวจมาตรฐานให้ได้มาตรฐานตาม พรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พศ 2559 โดยบูรณาการกับ สสจ ในเขตสุขภาพที่ 8 และกองสถานประกอบการเพื่อสุขภ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 21 ส.ค. 2563

ดำเนินการตรวจประเมินและวิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ร.พ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 มิ.ย. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 มี.ค. 2563

การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012693 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560