ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร