สำรวจออกแบบปรับปรุงระบายอากาศห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 และโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจอื่นๆ