ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566